A Brother Industries, Ltd. adatvédelmi irányelvei

2021. JANUÁR 1.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy a Japánban működő és található, 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japán címmel rendelkező Brother Industries, Ltd. vállalat („mi”) hogy gyűjt és dolgoz fel Önről személyes információkat, hogyan használjuk és védjük meg ezeket az információkat, valamint leírja az Ön ilyen információkkal kapcsolatos jogait.

Ez az adatvédelmi irányelv az Ön összes általunk gyűjtött és feldolgozott személyes információjára vonatkozik. A személyes információk olyan információk vagy információrészletek, amelyek lehetővé teszik az Ön azonosítását.

Felhívjuk figyelmét, hogy a működésünk globális, vagy közvetlenül, vagy leányvállalatainkon keresztül („Brother vállalatcsoport”) . A Brother vállalatcsoport saját adatvédelmi nyilatkozattal rendelkezik, és ahol ezek a vállalatok gyűjtik és dolgozzák fel az Ön személyes adatait, ott a saját vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatuk lesz érvényben.

Az Európai Unióban található képviseletünk az Egyesült Királyságban (cím: Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE, Egyesült Királyság) bejegyzett vállalat, a Brother International Europe, Ltd. („BIE”) olaszországi fiókirodája.

1. Az általunk használt személyes adatok

Számos forrásból gyűjtünk személyes információkat Önről; ide tartoznak a közvetlenül Öntől kapott információk (pl. amikor ügyfélként regisztrálja a Brother-termékeit, amikor üzleti partnerként kapcsolatba lép velünk, és/vagy szolgáltatásokat nyújt nekünk), valamint a Brother vállalatcsoport vállalataitól és az Önről egyéb forrásokból gyűjtött információk, többek közt a kereskedelmi forrásokból elérhető adatok, például nyilvános adatbázisok (ahol ezt a törvény engedélyezi).

Előfordulhat, hogy a törvény vagy az Önnel való szerződéses kapcsolatunk kötelez minket az Ön bizonyos személyes információinak gyűjtésére. Az ilyen adatok megadásának elmaradása megakadályozhatja vagy késleltetheti ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.

1.1 A közvetlenül Öntől gyűjtött információk

Az Öntől közvetlenül gyűjtött információkategóriák a következők lehetnek:

 1. személyes adatok (pl. név, születési dátum, beosztás);
 2. kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám, e-mail-cím, postai cím vagy mobiltelefonszám);
 3. fizetési adatok és tranzakciók;
 4. ha Ön rendelkezik egy ügyfél Brother-termékeinek sorozatszámável (ezek fogják azonosítani Önt, miután regisztrálta nálunk a Brother-termékét);
 5. IP-címek és MAC-azonosítók (miközben hozzáfér a webhelyünkhöz és egyéb online szolgáltatásunkhoz).

1.2 Az egyéb forrásokból gyűjtött információk:

A következő információkategóriákat gyűjthetjük egyéb forrásokból:

 1. személyes adatok (pl. név, születési dátum, beosztás, hitelinformációk);
 2. kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám, e-mail-cím, postai cím vagy mobiltelefonszám);

1.3 Egyéb információk Önről, amelyeket használunk

Ide tartoznak többek közt az olyan generált információk, mint a profilok, az Önnel való kapcsolatunk előzményei stb.

2. Hogyan használjuk az Ön személyes információit és a használat alapja

Ha Ön ügyfél, akkor a következőkre használjuk a személyes információit:

 1. a feljegyzéseink pontosságának és időszerűségének biztosítása;
 2. a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés;
 3. ellenőrzés és minőség-ellenőrzés;
 4. a raktárkészletünk elemzésének végrehajtása, a logisztika megfelelő működésének biztosítása és a raktárkészletek ellenőrzése;
 5. az ügyfélszolgálat biztosítása, értékesítés utáni támogatás és szoftverfrissítések;
 6. termékek szállítsa Önnek;
 7. termékek visszahívása.

Ha Ön üzleti partner, akkor a következőkre használjuk a személyes információit:

 1. biztonsági ellenőrzés végrehajtása az üzleti partnerként való kapcsolatfelvétel előtt;
 2. kapcsolatba lépés Önnek a nyújtott szolgáltatással kapcsolatos kérdésekkel és információkkal;
 3. az arról szóló feljegyzéseink pontosan és naprakészen tartása, hogy Ön, az Ön alkalmazottjai vagy szerződő felei hol dolgoznak a létesítményeinkben;
 4. számlák kifizetése;
 5. a ránk vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés.

A személyes információinak feldolgozásához jogi alappal kell rendelkeznünk. A legtöbb esetben a jogi alap a következők egyike lesz:

 1. Ön felé való szerződéses kötelezettségek teljesítése. Ha Ön ügyfél, akkor az Ön felé való szerződéses kötelezettségeink magukba foglalják a termékek szállítását, az ügyfélszolgálat biztosítását, az értékesítés utáni támogatást, a szoftverfrissítéseket és szükséges esetén a termékek visszahívását. Ha Ön üzleti partner, akkor az Ön felé való szerződéses kötelezettségeink magukba foglalják a számlák megfelelő kifizetését és annak biztosítását, hogy hozzáférjen a létesítményeinkhez, ha szükséges;
 2. az Ön felé való szerződéses kötelezettségeinknek – például egészségügyi és biztonsági kötelezettségek teljesítéséhez, miközben Ön a létesítményeinkben tartózkodik – való megfelelés vagy harmadik fél (például adóhatóság) felé való kötelezettségeinknek való megfelelés; valamint
 3. a jogos érdekeink céljából. Ha Ön ügyfél, akkor a jogos érdekeink közé tartozik például a minőség-ellenőrzés és logisztika fenntartása; a termékfejlesztés és piackutatás céljából végrehajtott elemzés; a raktárkészlet ellenőrzése; valamint annak biztosítása, hogy a feljegyzéseink naprakészek és pontosak legyenek. Ha Ön üzleti partner, akkor a jogos érdekeink közé tartozik például annak biztosítása, hogy az Ön által nyújtott szolgáltatás megfeleljen az igényeinknek; hogy az Ön szolgáltatásai megfelelően működnek a rendszereinkkel; hogy a panaszok és problémák azonnal átkerüljenek Önhöz; valamint annak biztosítása, hogy a feljegyzéseink naprakészek és pontosak legyenek.

3. A személyes információival kapcsolatos jogai

A helyi törvénynek megfelelően Ön rendelkezik bizonyos jogokkal a személyes információival kapcsolatban. Ezek a következőkhöz való jogokat foglalják magukba:

 • hozzáférés az Ön személyes információihoz;
 • az Önről tárolt információk helyesbítéséhez;
 • az Ön személyes információinak törlése;
 • az Ön személyes információi általunk történő használatának korlátozása;
 • tiltakozás az Ön személyes információi általunk történő használata ellen;
 • a személyes információinak használható elektronikus formátumban való beszerzése és átvitele harmadik félnek (adathordozhatósághoz való jog); valamint
 • panasz benyújtása a helyi adatvédelmi hatóságnak.

Javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba velünk az információinak frissítéséhez vagy helyesbítéséhez, ha azok változnak, illetve ha az Önről tárolt személyes információk pontatlanok.

Felhívjuk figyelmét, hogy valószínűleg további információkat fogunk kérni Öntől a kérelmei teljesítéséhez.

Ha beszélni szeretne ezekről a jogokról, vagy gyakorolni szeretné azokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi adatok használatával.

4. Az Önről szóló automatikus döntések

A következő esetekben automatizált döntéseket is hozhatunk Önnel kapcsolatban a személyes információi alapján:

 • Ha Ön ügyfél, akkor a vásárlási előzményei, böngészési előzményei és/vagy Brother-termékek használata alapján Önnek küldött személyre szabott ajánlatok, engedmények és javaslatok kiválasztásához;
 • A helyi jogi követelmények és korlátozások alapján kapcsolatba léphet velünk, hogy tiltakozzon az automatizált döntéshozás általunk történő használata ellen.

Amikor a szolgáltatásunk nyújtásához automatizált döntéshozást alkalmazunk az Ön személyes információin alapuló profilkészítéshez, akkor külön biztosítjuk a használt döntéshozási módszerről szóló információkat és az automatizált döntéshozás esetleges hatásait, illetve az Ön beleegyezését kérjük.

5. Információk megosztása

Előfordulhat, hogy megosztjuk a személyes információit harmadik féllel a következő esetekben:

 • Felhőszolgáltatók. Olyan felhőszolgáltatókkal lépünk partneri kapcsolatra, mint a Microsoft és az Amazon, az Ön személyes információinak felhőben történő tárolásához.
 • Üzleti szolgáltatók. Üzleti szolgáltatókat alkalmazunk hírlevelek és marketing-e-mailek küldéséhez, az e-mail- és üzenetküldési szolgáltatás támogatásához, az adatelemzési szolgáltatások biztosításához, valamint a biztonságos fizetések feldolgozásához és a rendelések teljesítéséhez.
 • A Brother vállalatcsoport a Brother Industries, Ltd. tulajdonában áll, így szorosan együtt dolgozunk a Brother vállalatcsoport többi vállalatával és cégével. Előfordulhat, hogy megosztunk bizonyos információkat az ügyfelek sorozatszámáról, vásárlási és böngészési előzményeiről, valamint az ügyfelek kérdéseiről és problémáiról a Brother Industries, Ltd. vállalattal és a Brother vállalatcsoport egyéb tagjaival marketingcélokból, belső jelentéskészítéshez, illetve az ügyfelek kérdéseinek és problémáinak megválaszolásához.
 • Rendfenntartó erők, bíróságok, szabályozók, kormányzati szervek. Előfordulhat, hogy a személyes információit megosztjuk ezekkel a felekkel, amikor álláspontunk szerint jogi vagy szabályozási követelményeknek kell megfelelnünk, vagy egyéb okból a jogaink vagy harmadik fél jogainak megvédéséhez.
 • Eszközbeszerzők. Előfordulhat, hogy a személyes információit megosztjuk olyan harmadik féllel, amely felvásárolja, vagy amelyre átruházzuk az összes vagy majdnem az összes eszközünket és üzleti tevékenységünket. Ilyen értékesítés vagy átruházás esetén megtesszük az elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy az az entitás, amelyre átruházzuk az Ön személyes információit, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően használja azokat.

6. Információbiztonság és -tárolás

Műszaki és szervezeti intézkedéseket valósítunk meg az általunk feldolgozott személyes információk kockázatának megfelelő szintű biztonság megvalósítása céljából. Ezeknek az intézkedéseknek a célja a személyes információk folyamatos sértetlenségének és védelmének biztosítása. Rendszeresen kiértékeljük ezeket az intézkedéseket a feldolgozás biztonságának biztosításához.

Addig tároljuk a személyes információit, amíg kapcsolatban állunk Önnel. Amikor arról döntünk, mennyi ideig tároljuk a személyes információit, miután az Önnel való kapcsolatunk befejeződött, figyelembe vesszük a jogi kötelezettségeinket és a szabályozások elvárásait. A feljegyzéseket azért is tárolhatjuk, hogy lehetséges jogi kérelmeket megvizsgáljunk vagy megvédjünk.

A személyes információit az adattárolási irányelvünknek megfelelően tároljuk, amely meghatározza a vonatkozó törvény által megkövetelt vagy engedélyezett tárolási időt.

7. A Google Analytics használata

A Google LLC („Google”) által biztosított Google Analytics nevű webes elemző szolgáltatás használatával követjük nyomon és monitorozzuk a weboldalunk használatát. A Google Analytics használatából fakadóan sütiket használunk az egyedi felhasználók megkülönböztetéséhez, melynek során a felhasználók véletlenszerűen hozzárendelt ügyfél azonosítókat kapnak. Ennek segítségével tudjuk nyomon követni és elemezni a látogatottsági, a webhelyen eltöltött időre és a promóciókra vonatkozó adatokat a jelentésben.

Használhatjuk továbbá a Google Analytics Demográfiai és érdeklődési jelentéseket is, ami a Google Analytics Hirdetési funkciók egyik szolgáltatása, segítségével próbáljuk elemezni weboldalunk felhasználóinak demográfiai adatait és érdeklődési területeit. A Google Analytics Hirdetési funkciók használatából fakadóan a weboldalunk és az olyan szolgáltatást nyújtó harmadik fél, mint pl. a Google, elsődleges sütiket használ (pl. ilyen a Google Analytics süti), és harmadik féltől származó sütiket (pl. ilyen a Google hirdetések sütije) vagy harmadik féltől származó azonosítókat is.

A Google adatkezelési irányelveiért lásd: https://www.google.com/policies/privacy/partners/ .

Ha nem járul hozzá, hogy a Google Analytics begyűjtse és elemezze az adatait, az erre vonatkozó tiltást beállíthatja a Google Analytics rendszerében a Google Analytics letiltó böngészőbővítményének letöltésével: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ .

8. Nemzetközi adatátvitelek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Brother Industries, Ltd. Japánban található, és emiatt a személyes információit elküldjük Japánba, ahol tároljuk és feldolgozzuk, ami jelenleg biztosítja a személyes információk védelmének az Európai Unió adatvédelmi törvénye által megkövetelt szintjét. Ezenfelül előfordulhat, hogy személyes információinak tárolása és feldolgozása során harmadik fél szolgáltatását vesszük igénybe, például előfordulhat, hogy személyes információit felhőszolgáltatóink segítségével felhőben tárolják, illetve a személyes információkat tárolhatják az Európai Gazdasági Közösség területén kívül olyan területeken is, ahol nem biztosított a megfelelő szintű védelem.

A vonatkozó jogi követelményeknek megfelelő szintű biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe (például szerződéses kötelezettségeket) az adatai megfelelő védelme érdekében. Ha további információkat szeretne megtudni az érvényben lévő biztonsági intézkedésekről, akkor, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi adatok használatával.

9. Kapcsolatfelvétel

A Brother Industries, Ltd. az általunk gyűjtött és feldolgozott személyes információkért felelős adatkezelő.

Ha kérdései vagy problémái vannak a személyes információi használatának módjával kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi e-mail-cím használatával. A kérelme vagy kérdése természetétől függően előfordulhat, hogy meg kell győződnünk az Ön személyazonosságáról a feldolgozás előtt.

data.protection@brother.co.jp

10. A nyilatkozat változásai

A fenti kapcsolattartási adatok használatával kérheti tőlünk a jelen adatvédelmi nyilatkozat digitális példányát. Előfordulhat, hogy időről időre módosítjuk vagy frissítjük a jelen adatvédelmi nyilatkozatot. Ön láthatja, mikor frissítettük legutoljára az adatvédelmi nyilatkozatot, mert közzétesszük a módosítás dátumát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításai és bővítései a közzétételük napjától érvényesek. Kérjük, időről időre tekintse át a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy lássa, módosítottuk-e az Ön személyes információi használatának módját.

 • HOME
 • General Privacy Policy